به گزارش خبرگزاری رشد؛ مجیب خلوتگر رئیس اجرایی “نی” گفت: در سال 95 هجری 12 درصد حضور زنان در رسانه ها افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن