به گزارش خبرگزاری رشد؛ محفلی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، سرپرست شهرداری کابل،‌ شماری از روسای مرکزی و نواحی شهرداری کابل، مسوولین برنامه انکشافی شهر کابل و اهالی منطقه اشتراک ورزیده بودند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن