به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور امروز طی فرمان رسمی رییس جمهور نامزدان وزارت داخله، دادستانی کل و یک عضو دادگاه عالی را به خاطر گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن