به گزارش خبر گزاری رشد سومین نشست ملی شهری امروز دوشنبه از سوی وزارت شهر سازی وئ مسکن در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور دایر شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن