جنگ در افغانستان چنان پیچیده شده است که گفته می شود هیچ راهی برای برقراری صلح در آن پیدا نمی شود. روز بروز بر شدت ناامنی ها افزوده می گردد در حالیکه راه های زیادی برای آوردن صلح امتحان گردیده است

دکمه بازگشت به بالا
بستن