حسیب الله کلیمزی معاون دوم مجلس سنا در گفتگو با خبرگزاری رشد می گوید که جنگ در افغانستان، جنگ میان طالبان و دولت نیست،‌ بلکه جنگ میان کشور های ابرقدرت است و ابعاد منطقوی و جهانی دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن