درگیری گرم با حکمتیار فعلن به مصلحت نیست؛ باید به رویارویی بین حکمتیار و شبکه های مدنی، دادخواهان و رسانه ها با دقت زمینه سازی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن