در همین حال تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری رشد می گوید که مبارزه با تروریزم، نیازمند مشارکت بیشتر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن