در همین حال داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری رشد می گوید که گماشته شدن عبدالله خان منحیث سرپرست وزارت دفاع ملی از سوی رئیس جمهور را یک امر ناشایسته عنوان می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن