در همین حال فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان، در گفتگو با خبرگزاری رشد تاکید کرد: “حکمتیار در حدی نیست که دولت افغانستان به خاطر وی این قربانی بزرگ را بدهد. ملت نباید قربانی بازی های سیاسی شوند”.

دکمه بازگشت به بالا
بستن