دقیقا در ارزیابی تازۀ انستیتوت خدمات متحدۀ شاهی بریتانیا آمده است که گروه طالبان عمیقاً چند پارچه شده اند و جنگجویان این گروه ملا هبت الله آخندزاده را یک رهبر ضعیف، نمادین و عامل تفرقه گفته اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن