رئیس جمهور، اشرف غنیف افغانستان، معادن، پترولیم

دکمه بازگشت به بالا
بستن