روزنامه نیویارک تایمز از قول بعضی از تحلیلگران نوشته است که بیانات داکتر عبدالله در یک زمانی که طالبان فعالیت های خود را بیشتر ساخته اند، بحران سیاسی را در این کشور نیز بیشتر خواهد ساخت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن