روز ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱ در مجلس آلمان سخنان پر شکوهی چون حقوق بشر، برابری حقوق زنان با مردان، مبارزه با تند روی های مذهبی، بر زبان ها روان بود و قول های بزرگ داده می شد

دکمه بازگشت به بالا
بستن