ریس جمهور، اشرف غنی، پاکستان، افغانستان، امنیت، صلح، تجارت

دکمه بازگشت به بالا
بستن