رییس جمهور غنی می افزاید:”فردا بند دوستی افغانستان وهندوستان را افتتاح می کنیم ، افتتاح این بند فصل تازه وامید های تازه یی را درکشور به وجود می آورد و این یک دست آورد بزرگ برای مردم است.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن