رییس جمهور همواره به دلیل تعداد بی شمار مشاور، مورد نقد قرار گرفته و همچنان که شخصیتی مشورت کننده ندارد این مشاوران، تیمی از کم کاربردترین کارمندان ارگ را تشکیل می دهند

دکمه بازگشت به بالا
بستن