سخنرانان محفل فراغت دانشجویان انستیتیوت رسانه‌ی نی گفتند که خبرنگاران باید بدور از تعصبات به وظیفه مقدس خود بپردازد، زیرا اکنون تعصبات قومی، مذهبی و زبانی افغانستان را به سوی نابودی کشانیده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن