ششمین نشست کشورهای “قلب آسیا” در مورد افغانستان امیدهایی را ایجاد کرده است که هرگز کاذبانه نخواهد بود، بخصوص وعده کشور دوست هندوستان بخاطر آغاز خدمات

دکمه بازگشت به بالا
بستن