صادقی زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان در برنامه «حاشیه خبر» گفت: بحثی را که اوباما مطرح کرده و گفته است که مردم افغانستان با جنگ عادت کرده اند، متاسفانه باید گفت که اوباما از تاریخ این کشور خبر ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن