عبدالجبار قهرمان مسوول عملیات های هلمند میگوید ” سترجنرالان جعلی، وزیران دفاع، داخله و رییسان امنیت منافع شان در جنگ فعلی است، منافع آنان همین است که باید جنگ دوام پیدا کند، همه شان دزد استند.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن