غنی، رئیس جمهور، بانک انکشاف اسلامی، سرمایه گذاری، زراعت، افغانستان

دکمه بازگشت به بالا
بستن