غیر نظامی، افغانستان، کشته،زخمی، کاهش، سازمان ملل

دکمه بازگشت به بالا
بستن