قومندانی امنیه پکتیا، حمله، انتحاری، انفجار، موتر بمب،پاسخ طالبان، نشست، عمان

دکمه بازگشت به بالا
بستن