نظری تصریح کرد: «ما از آشتی چند حروف یک کلمه می سازیم و این آشتی حروف در مکاتب به جنگ تعبیر شده و استاد به شاگردان می گوید: شاگردان عزیز حروف “الف” را با “ی” جنگ دهید تا یک کلمه درست شود».

دکمه بازگشت به بالا
بستن