هرچند، ریاست جمهوری نمی خواهد درباره شمار دقیق و کیستی این افراد سخنی بزند. اما دوا خان مینه پال یک تن از سخنگویان رییس جمهور اشرف غنی گفته است که تعداد دقیق این افراد بعدا روشن خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن