به گزارش خبرگزاری رشد، این هواپیما چهل و پنج پناه جوی افغان را حمل می کرد که پس از رد درخواست پناهندگی شان، دوباره به کابل بازگشتند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن