به گزارش خبرگزاری رشد، به نقل از رسانه‌های هندی او دیروز گفت، کشوری وجود ندارد که در آن پول فزیکی دست به دست نشود؛ اما “ما تصمیم داریم استفاده پول نقد در هند را به حد اقل برسانیم.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن