به گزارش خبرگزاری رشد، سید علی رضوانی، نویسنده و از همکاران سید مصطفی کاظمی، دربرنامه «نیمه روز» گفت: این دلایل را باید نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان به مردم افغانستان بدهد که چرا پس از گذشت

دکمه بازگشت به بالا
بستن